TELEFOON+31 499 421520
Respo Repair -
Respo repair vestigingen Vestigingen Direct contact
Respo repair vestigingen Noord-West Nederland Zwolle Amsterdam Den haag Rotterdam Utrecht Breda Lieshout Deventer

Privacyverklaring

Respo Repair – De Stater 42 – 5737RV Lieshout verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@resporepair.nl
 

Verwerkingsdoeleinden

Respo Repair verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten, voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, herstellingen en facturatie). Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die pertinent zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde.
 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1., noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Respo Repair groep en AG Insurance) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Respo Repair verbonden zijn. Respo Repair garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende een termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@resporepair.nl
 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374 2509 AJ DEN HAAG - tel: 088 1805250).

 


We hebben ons beleid op het vlak van cookies en verwerking van persoonsgegevens aangepast.

Respo Repair heeft onlangs een nieuwe versie gepubliceerd van de regels voor het cookiegebruik en de verwerking van persoonsgegevens. De wijzigingen vindt u terug in de nieuwe versies van ons cookiebeleid en van onze privacyverklaring.

Neen, ik wil graag meer info